A jóslás a legideálisabb esetben a kérdező személyes részvételével történik. Ettől eltekinteni csak nagyon indokolt esetben ajánlatos (nagy betegség, túl nagy távolság, vagy egyéb áthidalhatatlan akadályozó tényező).

A jóslás nem csak magával a kinyilatkoztatott szimbolikus jelzésekkel foglalkozik, hanem annak a kérdezőre vonatkozó értelmezésével. A médiumnak ehhez rendelkeznie kell empatikus készséggel, ismernie kell filozofikus tanok és a való élet általános igazságait, az ezotériával kapcsolatos szimbólumrendszereket (pl.: asztrológiai alapok), mert ezek teszik egyértelművé számunkra a választ. Ennek átadása a kérdező felé igen nagy felelősséget jelent, mert a jós feladata ezt a szimbólumnyelvet a kérdező számára érthető formában tolmácsolni.

 

A jóslás működési elve

A jóslás folyamata jelképolvasáson alapszik, egyfajta szimbolikus nyelv. Megtanulása az önismerettel, tudatállapotok kontrollált irányításával lehetséges.  Első tanítóm, Müller Rózsa jósnő szavaival élve: az „Isten egy picinyke kaput nyit a jós számára az égből, ahonnan áramlik felénk az információ”. Talán fogalmazhatunk úgy is, hogy megnyílik a „harmadik szem”. Itt kap a médium betekintést a múlt , jelen és a jövő dolgaiba. Persze tudnunk kell, hogy nagy az Isten kegyelme, de mindent részletet mi sem tudhatunk meg, csupán betekintést nyerünk az ég titkaiba.

A múltba, jelenbe és jövőbe látás a tudatunk kapcsolatteremtő képességén alapszik, amely a tudattalan és a tudatalatti állományába nyúlik vissza. A tudattalanban van kódolva minden információ, ami a fejlődéssel, a tapasztalatokkal és a bölcseledéssel van kapcsolatban. A tudomány a tudatalatti „tartalmát” az emberiség kódolt tudásának nevezi, amelyet megtestesítenek például az ösztönök és az archetípusok is. Tehát a tudattalanba az egyén saját tapasztalásai rögzülnek, míg a tudatalatti egyfajta kollektív, mindent tudó hely, vagy AKASHA elvnek is nevezik. 

A kártyavetés során a médium dolga a jelképolvasás, a páciens pedig az, aki a saját testének rezgései alapján „lapokat választ” valamilyen módszerrel. A módszerek közötti eligazodást a médium segíti: legyen ez kirakási mód, vagy értelmezési szisztéma. A kártyák mindegyikének a rajtuk szereplő ábrák és színek összetételével kialakul egy-egy saját rezgése. A páciens ösztönösen a hozzá legközelebb illetve a legtávolabb álló rezgésszámú lapokat választja ki a feltett kérdésnek megfelelően a pakliból a jóslás folyamán.

Müller Rózsa egyik jóstanfolyamán, melyen magam is részt vettem, a következő megfigyelést tettük. A használni kívánt Tarot kártyát, mellyel gyakorolnunk kellett volna, nagyon nehéz beszerezni, így hát nem volt más hátra, mit az utángyártás. Ekkor kb. 10 pakli új kártya készült, a lapjai a Fekete Tarot Nagy Arkánumát foglalta magába. A vágásnál valahogy a lapok nem sikerültek tökéletesen egyforma méretűekre. Akárhogy is akartuk, csak nem lett olyan, mintha precíz, nagyüzemi gépekkel készítették volna a lapokat. Így hát nem volt más, mindenki a maga kis kurta-furcsa lapkészletével kezdett el „dolgozni”. A kártyalapokon megvolt a kártyakészítés szabályai szerint minden ábra és szín, amely a kártyák pontos elemzéséhez szükséges, ha a méreteik nem is egyeztek hajszálra pontosan.

Elkezdtük a kártyavetést. Ennek már több mint két éve. Az akkor készült és feljegyzett jóslatok kinek sajnálatára, másoknak örömére bizony mind beváltak…

Még egy érdekesség, amelyről a laikus is könnyűszerrel meggyőződhet. Egy adott kártyavetés során előfordult már nem egyszer, hogy a jóslatok bizony nem azt tartalmazták, amit a kérdező szeretett volna, és kérlelt bennünket, hogy mégis, keverjük meg még egyszer a paklit, és rakjuk ki újra… Mivel a kártyavetés alapja a különféle rezgések, bárhogy is keverjük meg újra a használt kártyapaklit, azok a következő emelés után is bizony ugyanazt mutatják, szinte lapra pontosan. Mégis azt ajánlom, hogy az égi üzenettel ne kísérletezzünk túl sokat, mert elveszítjük az égiek kegyét, hogy azzal a bizonyos harmadik szemünkkel láthassunk, mert amit Isten adhat, azt épp úgy el is veheti.

Mint ahogy a költők, művészek is megjárják a mennyet és a poklot, és születnek szebbnél szebb alkotásaik, úgy az igazi médiumok is hasonlóképp megtapasztalják az élet szebbik és kevésbé kedves oldalát, hogy a maguk bőrén tapasztaljanak, megéljenek érzéseket, helyzeteket, tapasztalatot és tudást szereznek, hogy ebből bölcsességet nyerjenek. A hozzám forduló emberek nem csak arra kíváncsiak, mi vár rájuk, hanem útmutatást is várnak, hogy az esetleges problémájukat hogyan oldhatnák meg: így ez megfelelő empátia és gyakorlati tapasztalat nélkül szinte lehetetlen.

Az igazi jós leginkább arról ismerszik meg, hogy nem kérdez, a minimális illem határain belül marad, így én sem kérdezem meg csak a vendég keresztnevét, hogy meg tudjam szólítani.

Amikor a páciens egy-egy dologra kíváncsi, fontos, hogy egy egyértelmű kérdést tegyen fel, mert jó kérdésre lehet jó választ adni. A tapasztalt jós figyelmeztetheti a kérdezőt, hogy egyértelműen meg kell határoznia, mit szeretne tudni.

 

Leggyakoribb kérdések:

  • egészség,
  • anyagi javak,
  • munka,
  • szerelmek és érzelmi kötődések,
  • család -gyermekáldás.

A folyton visszatérő kérdés: Meg van-e írva a jövő?

Az én meggyőződésem: IGEN. Meg van írva a jövőnk, a sorsunk. Hogy ezen mi tudatosan változtathatunk?! Nos ez érdekes kérdés: nos, én azt tapasztaltam, hogy meg van – volt írva az ég nagy könyvében az is, hogy az a bizonyos valaki egyszer csak megvilágosodik, és változtat az életén, hogy az élete eztán jobb irányba folyjék: ekkor érzi az ember úgy, hogy tudatosan változtat a sorsán. Erre kevesebb ember képes, mint ahányan nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Az utunk bizony már meg van írva az ég könyvében, de a Mindenható ezt is, mint annyi más sok dolgot nagyszerűen elrendezett: hogy hogyan jutunk el bizonyos fordulópontokig, nem mindig derül ki. Ez adja meg az életünk savát-borsát, ettől lesz az életünk igazán fordulatokban gazdag.

Rossz jóslatok nem léteznek. Várnak ránk nehézségek, melyek leküzdésére a sorsvetés folyamán tanácsot is kérhetünk. Aki képes az őt ért jó és rossz dolgokból a tanulság levonására, olyan bölcsességre tehet szert, amelyet saját boldogulásának és környezetének javára fordíthat. A mondás szerint mindenki annyiszor kap meg egy dolgot az Égtől, amíg nem tanul belőle.SZI akadémia

Családfelállítás

Bruce angol

A tarot kártyák Szegedi Katalin illusztrátor rajzai alapján készültek.

Minden jog fenntartva 2008. katalinjosno.hu, by Kiss Katalin jósnő és tanácsadó.

Az oldal első változatátért köszönet B. Péternek